Medehuurder

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat. Bent u getrouwd of geregistreerd partner? Dan bent u automatisch medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Veel gevraagd over Medehuurder

We willen onze samenwoning beëindigen. Hoe regelen we dat?

Algemeen

Staat u alleen op de huurovereenkomst en is er geen sprake van een huwelijk of geregisteerd partnerschap? Dan heeft alleen diegene die op de huurovereenkomst staat het recht om in de woning te blijven wonen. Staat u beiden op de huurovereenkomst? Dan moet de vertrekkende partner zijn gedeelte van de huur opzeggen. Dit doet u door het 'opzeggingsformulier bij beeindiging relatie' volledig in te vullen en beiden te ondertekenen. Op het formulier staat welke papieren wij van u nodig hebben om deze wijziging door te voeren. Daarna is de verantwoordelijkheid voor de woning en de huurbetaling alleen voor de achterblijvende partner. Als beide partners willen blijven wonen en u kunt het niet eens worden, dan zal 3B Wonen de keuze niet maken. U heeft immers gelijke rechten. U kunt zich in dat geval wenden tot de rechter, die het huurrecht aan een van beiden toekent.

Wij huren samen een woning van jullie en we gaan uit elkaar. We willen allebei in de woning blijven wonen. Hoe lossen we dit op?

Algemeen

Als beide partners willen blijven wonen en u kunt het niet eens worden, dan mag 3B Wonen de keuze niet maken. U heeft immers gelijke rechten. U kunt zich in dat geval wenden tot de rechter, die het huurrecht aan een van beiden toekent.

We zijn getrouwd en gaan scheiden. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Door het huwelijk bent u beiden huurder van de woning. Dit blijft zo totdat de rechter de echtscheiding uitspreekt. De rechter bepaalt wie van u beiden in de woning mag blijven wonen. Pas nadat de uitspraak is ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) is de echtscheiding een feit. Daarna kunt u bij ons een verzoek tot het wijzigen van de naam op de huurovereenkomst indienen. We hebben hiervoor de definitieve beschikking van de rechtbank nodig.

We hebben een geregistreerd partnerschap en gaan uit elkaar. Hoe werkt het met de huurovereenkomst?

Algemeen

Bij een geregistreerd partnerschap heeft u wettelijk gezien beiden recht op de woning. U spreekt samen af wie in de woning blijft wonen. Daarna is het belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u door het 'opzeggingsformulier bij beeindiging relatie' volledig in te vullen en beiden te ondertekenen. Op het formulier staat welke papieren wij van u nodig hebben om deze wijziging door te voeren.

Mag ik mijn woning tijdelijk onderverhuren?

Algemeen

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. De onderverhuur mag maximaal 1 jaar duren. Ook mag er geen sprake zijn van huurschuld of overlast. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap. U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning. U moet dit schriftelijk of per mail aanvragen.