Sloop en herhuisvesting

Wij bouwen nieuwe woningen, vernieuwen wijken en onderhouden onze woningen. Bij wijkvernieuwing slopen we soms ook woningen. Vaak omdat de woningen niet meer passen bij de wensen en eisen van deze tijd. Als wij woningen slopen, informeren we bewoners zo vroeg mogelijk. Bij renovatie vragen we u soms om tijdelijk te verhuizen. We begrijpen dat dit ingrijpend is. Daarom gaan we altijd bij bewoners thuis langs voor een gesprek over de wensen en mogelijkheden. Ook regelen we rechten en verplichtingen goed in een sociaal plan. In dit besluit maken we ook afspraken over vergoedingen. We helpen u altijd bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning.

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen. We bouwen er nieuwe sociale huurwoningen voor terug.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe kom ik in aanmerking voor een andere woning?

Algemeen

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Wij informeren u uitgebreid over de mogelijkheden voor een andere woning, de vergoeding die u krijgt en allerlei andere zaken. Al deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan. Dit stellen we in overleg met de bewoners op.

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een vergoeding?

Algemeen

Bij renovatie en sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik voorrang bij het vinden van een nieuwe woning?

Algemeen

Bij renovatie en sloop maken we altijd in overleg met de betreffende huurders afspraken over de regelingen en vergoedingen. Deze afspraken leggen we vast in een sociaal plan.