Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen. U kunt een Wmo-aanvraag indienen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Woont u in Lansingerland? Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl. U kunt ook bellen naar gemeente Lansingerland via telefoonnummer 14010.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Wat houdt de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo. Kijk voor de gemeente Lansingerland op www.lansingerland.nl.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in mijn woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) indienen bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Woont u in Lansingerland? Kijk voor meer informatie op www.lansingerland.nl.

Ik wil een verhoogd toilet en/of beugels. Kan ik dat bij jullie aanvragen?

Algemeen

Ja, soms is dat mogelijk. Neem contact met ons op via 010 - 519 14 91 of per mail. Dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.