Servicekosten

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. Dit is een vergoeding voor extra diensten, zoals schoonmaak, tuinonderhoud en glasverzekering. Maar ook voor verwarming, watergebruik en glasverzekering. De servicekosten verschillen per gebouw. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug. Waren de werkelijke kosten hoger dan het door u betaalde voorschot? Dan betaalt u bij. Als het nodig is wordt het voorschotbedrag aangepast. Het overzicht van de kosten en de voorschotten staat op uw afrekening.

3B Wonen heeft in samenwerking met de Huurdersvereniging Lansingerland het servicekostenbeleid bepaald. Een belangrijk doel in dit servicekostenbeleid is servicekosten afrekenen op basis van werkelijk gemaakte kosten. In de brochure Servicekosten is weergegeven welke servicekosten er zijn, hoe deze kosten zijn opgebouwd en hoe ze worden afgerekend. 

Veel gevraagd over Servicekosten

Kan ik ook huurtoeslag aanvragen voor servicekosten?

Algemeen

Een aantal servicekosten telt mee voor het berekenen van de huurtoeslag. Dit kunnen zijn: 

  • Schoonmaakkosten voor de gemeenschappelijke ruimten 
  • Energiekosten voor de gemeenteschappelijke ruimten
  • Huismeesterkosten

Per rubriek wordt er maximaal € 12,- bij de huurprijs opgeteld, ook als u een hoger bedrag betaalt. In totaal gaat het dus om maximaal € 36,-. Andere servicekosten tellen niet mee.

Ik heb mijn eindafrekening ontvangen, maar ik ben het niet eens met het bedrag. Wat kan ik doen?

Algemeen

Belt u ons via 010 - 519 14 91. Wij kijken graag voor u na hoe de rekening tot stand is gekomen. Klopt er iets niet? Dan herstellen wij dat natuurlijk.

Ik kan het bedrag van mijn eindafrekening niet in één keer betalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling krijgen?

Algemeen

Een betalingsregeling kunt u hier direct zelf aanvragen. Lukt het niet? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 - 519 14 91. Dan bespreken we met u hoe u het bedrag alsnog kunt betalen. 

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Dalen of stijgen de servicekosten voor uw woning of woongebouw? Dan passen wij het voorschotbedrag 1 keer per jaar aan op 1 januari of 1 juli. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in een aparte brief of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u voor 1 mei.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

Algemeen

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Ik ben het niet eens met de afrekening van mijn servicekosten. Wat kan ik doen?

Algemeen

Neem contact met ons op via telefoonnummer 010 - 519 14 91.

Ik heb een afrekening van mijn servicekosten ontvangen en ik moet bijbetalen. Kan ik hiervoor een betalingsregeling afsluiten?

Algemeen

Neem contact met ons op via telefoonnummer 010 - 519 14 91. Dan bespreken we met u hoe u het bedrag alsnog kunt betalen.

Ik wil graag een toelichting op de afrekening servicekosten.

Algemeen

Neem contact met ons op via telefoonnummer 010 - 519 14 91.