Woningruil

Woningruil is het ruilen van een woning tussen twee huurders. Er moet wel een goede reden zijn om van woning te ruilen. Ook heeft u eerst toestemming van ons nodig. Huurt degene met u van woning wilt ruilen bij een andere corporatie dan moet die corporatie ook eerst toestemming geven.

Een aantal voorbeelden van goede redenen om van woning te ruilen:

 • mantelzorg, u verzorgt iemand die te ver weg woont
 • woon-werkafstand
 • een te grote of een te kleine woning voor uw gezinsgrootte 

Veel gevraagd over Woningruil

Kan ik met iemand van woning ruilen?

Algemeen

Wilt u graag van woning ruilen? Zoek dan zelf een andere huurder die met u van woning wil ruilen. Wij doen dit niet voor u. U en degene met wie u wilt ruilen, moeten voldoen aan de eisen die gemeente(s) en verhuurders stellen. Denk hierbij aan het inkomen en gezinssamenstelling.

Wat zijn de voorwaarden voor woningruil?

Algemeen

U kunt van woning ruilen met een huurder van 3B Wonen maar ook met een huurder van een andere verhuurder.

 • De woningruil moet vallen binnen de regels van passend toewijzen, behorend bij de woning(-en).
 • Huurder en/of ruilpartner wonen al minimaal één jaar op hun huidige adres.
 • In het jaar vóór de aanvraag voor de woningruil zijn huurder en/of ruilpartner geen partij geweest bij enige woningruil.
 • Er is geen sprake van huurschuld/huursanering.
 • Er is geen sprake van slecht woongedrag.
 • De huurovereenkomst voor de huidige woning wordt opgezegd en er wordt een nieuwe huurovereenkomst gesloten.
 • De nieuwe huurovereenkomst wordt voor minimaal één jaar aangegaan.
 • De technische staat van de woning wordt vastgelegd in een inspectierapport. Er kan geëist worden dat u zaken eerst herstelt, voordat wij akkoord gaan met de staat van de woning.
 • De woningruil kan pas plaatsvinden na ondertekening van het huurcontract.
 • Wanneer de woningruil daadwerkelijk plaatsvindt, komt daarmee uw inschrijving als woningzoekende voor een huurwoning te vervallen.
 • Mocht (in een later stadium) blijken dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt, dan kan dit leiden tot weigeren van toestemming tot woningruil, het intrekken van de goedkeuring als deze al verleend is, dan wel tot een juridische procedure tot ontbinding van de overeenkomst. Hierbij is het niet van belang wie van de ruilkandidaten de onjuiste gegevens verschaft heeft.
 • Let op: de nieuwe huurprijs kan anders zijn dan de huidige huurprijs.

Hoe kan ik woningruil aanvragen?

Algemeen

U kent iemand die met u wil ruilen. Haal bij ons het formulier op om woningruil aan te vragen. U vult beiden het formulier in samen met een aantal gegevens en levert het bij ons in. U kent niet iemand die met u wil ruilen. In dat geval plaatsen wij een advertentie een aantal weken op onze website. U vult hiervoor het aanvraagformulier in, wij zorgen voor plaatsing. Mensen die geinteresseerd zijn in uw woning, kunnen zich bij ons melden. Nadat uw aanvraag voor woningruil is goedgekeurd, kunnen de nieuwe huurcontracten worden getekend. Het huurcontract wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Pas na het ondertekenen mag de woningruil plaatsvinden.

Wat gebeurt er met de huurprijs van de woning bij woningruil?

Algemeen

De huurprijzen worden aangepast aan de streefhuur van de woning. De huur kan dus omhoog gaan. Dit betekent dat dit consequenties kan hebben voor passend toewijzen. Denk hierbij aan het inkomen en het aantal personen.