Daken en dakgoten

Het onderhoud van de dakgoten doen wij voor u. Wel vragen wij u in de gaten te houden of uw goten niet verstopt raken door bladeren of zand. Heeft u een schoorsteen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks vegen van uw schoorsteen.

Veel gevraagd over Daken en dakgoten

Mijn regenpijp zit verstopt. Wat kan ik doen?

Algemeen

Stroomt de dakgoot alleen over bij een hevige bui? Dan kan de regenpijp de hoeveelheid water niet verwerken. Hier is niets aan te doen. Stromen de dakgoten vaak over bij regen? Dan zit er waarschijnlijk een verstopping. Neem dan contact op met Zegwaard Rioolbeheer, telefoonnummer 0800 - 262 61 61. Ziet u een duidelijke lekkage? Doe dan een reparatieverzoek via Coen Hagedoorn, telefoonnummer 088 - 880 80 58.

Mijn dak is beschadigd. Waar meld ik dat?

Algemeen

U kunt hiervoor een reparatieverzoek indienen bij Coen Hagedoorn, telefoonnummer 088 - 880 80 58.

Mijn riolering is verstopt. Wat kan ik zelf doen om dit te verhelpen?

Algemeen

Probeer eventueel de riolering te ontstoppen door soda met heet water door de riolering te spoelen. Zit de verstopping verder in de riolering, neem dan contact op met Zegwaard Rioolbeheer, telefoonnummer 0800 - 262 61 61.