Nieuwbouw en sloop

De komende jaren bouwen wij op diverse plaatsen nieuwe woningen of hebben we grootschalige renovatieprojecten. Onder projecten op onze website ziet u een overzicht van de nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Veel gevraagd over Nieuwbouw en sloop

Waarom slopen jullie woningen en bouwen er nieuwe voor terug?

Algemeen

Soms slopen wij woningen die niet voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd of die van de toekomst. Opknappen van die woningen is vaak duurder dan het bouwen van nieuwe woningen die voldoen aan alle eisen. We bouwen er nieuwe sociale huurwoningen voor terug.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning?

Algemeen

Het aanbod van nieuwbouwwoningen vindt u op www.woonnetrijnmond.nl. U heeft een inschrijving bij Woonnet Rijnmond nodig om te kunnen reageren.