Rookmelder

Vanaf 1 juli 2022 is 3B Wonen verplicht haar woningen te voorzien van rookmelders. Om er voor te zorgen dat alle woningen voldoen aan de veiligheidseisen en daarmee aan de nieuwe wet- en regelgeveing, heeft 3B Wonen de firma Roessen & Roessen Ecoworkx opdracht gegeven de rookmelders te controleren, te vervangen en/of te plaatsen. Samen met 3B Wonen informeert Roessen & Roessen onze huurders over de planning en hoe de controle en/of de installatie verloopt. Het traject is in juni 2022 gefaseerd van start gegaan en loopt door tot na de zomer. Na dit traject hebben we opnieuw goed in beeld waar alle rookmelders hangen en wanneer we deze opnieuw moeten vervangen.

Een rookmelder waarschuwt u bij brand. Houdt de rookmelders goed schoon. 

Veel gevraagd over Rookmelder

Mag ik zelf een rookmelder in mijn woning plaatsen?

Algemeen

Per 1 juli 2022 verandert de wetgeving voor rookmelders. U mag zelf geen rookmelders meer plaatsen of vervangen. Neemt u contact op met 3B Wonen, telefoonnummer 010 - 519 14 91.

Mijn rookmelder piept. Wat moet ik doen?

Algemeen

Storingen die u niet kunt verhelpen met schoonmaken, kunt u melden bij Roessen & Roessen, telefoonnummer 06 - 58 83 04 92.

Hoe test ik of mijn rookmelder het nog goed doet?

Algemeen

De huurder heeft als taak het testen en schoonhouden van de rookmelder. Wij vragen u maandelijks  de rookmelder te testen door op de testknop te drukken.
U houdt de rookmelder schoon door iedere drie maanden met de stofzuiger het stof weg te halen.

Wanneer krijg ik een rookmelder?

Algemeen

Bewoners, die in een woning met een bouwjaar voor 2003 wonen, hebben vanaf medio juni 2022 een brief ontvangen waarin staat wanneer de monteur zich bij u meldt. 

Moet ik betalen voor het plaatsen van een rookmelder?

Algemeen

Nee, er zijn geen kosten voor de huurder.

Waar worden de rookmelders geplaatst?

Algemeen

Per woning wordt de situatie door Roessen &Roessen bekeken en de werkzaamheden uitgevoerd volgens de wetgeving.

Ben ik wel verzekerd als ik (nog) geen rookmelder in mijn huis heb?

Algemeen

Bij uw verzekeraar kunt u zelf nagaan of u vanuit uw verzekering verplicht bent een rookmelder te hebben in uw huis.

Wie onderhoudt de rookmelders?

Algemeen

Het schoonhouden en testen van de rookmelder(s) is een taak van de huurder. De monteur geeft u uitleg en plaatst een kaart met uitleg in de meterkast.

Voor vervanging van de batterijen hoeft u niets te doen. 3B Wonen houdt dit bij en over 10 jaar wordt de rookmelder vervangen.

Storingen die u niet kunt verhelpen met schoonmaken, kunt u melden bij Roessen & Roessen telefoonnummer 06 - 58 83 04 92.

Als de gemeente komt en ik heb nog geen rookmelder, krijg ik dan een boete?

Algemeen

Bij een eventuele controle vanuit de gemeente, kunt u aangeven dat 3B Wonen de eigenaar is. De gemeente kan hierover contact met ons opnemen.

Ik heb de monteur gemist voor het plaatsen van de rookmelders, wat nu?

Algemeen

Als de monteur u heeft gemist, komt hij nog een tweede keer bij u langs op een andere dag en tijd. Als u de monteur voor de tweede keer heeft gemist ligt er een ‘niet-thuis-kaart’ in de bus. Wij vragen u om zelf contact op te nemen met Roessen & Roessen: telefoonnummer 06 - 58 83 04 92, zodat u een afspraak kunt maken.

Hoe herken ik de monteur die de rookmelders plaatst?

Algemeen

De monteur kan zich legitimeren en draagt kleding met logo's van Roesen & Roessen en 3B Wonen. Daarnaast heeft hij de brief bij zich die u ook ontvangen heeft.

Worden er rookmelders in onbenoemde ruimtes, zoals op zolder geplaatst?

Algemeen

Roessen & Roessen Ecoworkx B.V. volgt, net zoals 3B Wonen, wet- en regelgeving op het gebied van het plaatsen van rookmelders. Een zolder wordt bijvoorbeeld als onbenoemde ruimte gezien. Dat is dus een ruimte waar u, over het algemeen, niet slaapt of woont. Op basis van wet- en regelgeving betekent het dus dat daar geen rookmelders worden geplaatst. Wilt u zelf wel een rookmelder op zolder? Dan kunt u deze zelf ophangen. Let op: Onderhoud en vervanging zijn dan voor eigen rekening.