Rookmelders verplicht met ingang van 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om woningen  te voorzien van rookmelders. Woningen die gebouwd zijn na 2003 hebben al rookmelders. 3B Wonen vindt het belangrijk dat haar huurders veilig wonen. In zo’n 75% van onze woningen zijn al een of meerdere rookmelders geïnstalleerd.

Om ervoor te zorgen dat alle woningen voldoen aan de veiligheidseisen en daarmee aan de nieuwe wet- en regelgeving, heeft 3B Wonen de firma Roessen & Roessen Ecoworkx opdracht gegeven om de rookmelders te controleren, waar nodig te vervangen of  te plaatsen. Samen met 3B Wonen informeert de firma Roessen & Roessen Ecoworkx onze huurders over de planning en hoe de controle en of de installatie verloopt. Het traject is gefaseerd van start gegaan en loopt door in de komende zomermaanden.
Na dit traject hebben we opnieuw goed in beeld waar alle rookmelders hangen en wanneer deze opnieuw moeten vervangen.

Wat kunt u als huurder verwachten?
Wanneer u  bezoek krijgt van een monteur van Roessen & Roessen, wordt het volgende gedaan:

  • Controle van de al aanwezige rookmelders;
  • Het verwijderen en afvoeren van rookmelders wanneer noodzakelijk (dit bepaalt de monteur);
  • Zo nodig het plaatsen van nieuwe rookmelders;
  • U krijgt informatie over het controleren, testen en schoon houden van de rookmelders;
  • Het plakken van een sticker in de meterkast;
  • Het maken van een foto van de meterkast.

Onderhoud van de rookmelder
U bent  zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de rookmelders. Test uw rookmelders eenmaal per maand of ze het nog doen. Maak de rookmelders eenmaal in de drie maanden schoon met uw stofzuiger. Dit zorgt ervoor dat uw rookmelder langer blijft werken.

Plaatsing rookmelders
Het plaatsen en controleren van de rookmelders is in volle gang. De monteurs van Roessen & Roessen herkent u aan deze outfit. Gezichten kunnen wisselen in verband met hun beschikbaarheid in o.a. de vakantieperiode.
De monteurs kunnen altijd bewijzen wie zij zijn en voor wie zij werken, wanneer ze bij u aanbellen.