Prestatieafspraken 2021

De gemeente Lansingerland, Huurdersvereniging Lansingerland en woningcorporaties 3B Wonen, Havensteder en Wooninvest, hebben samen afspraken gemaakt over het wonen in de gemeente Lansingerland.
Op 14 december 2020 zijn de prestatieafspraken 2021 officieel ondertekend door alle betrokken partijen. Er is gekozen voor een periode van 1 jaar omdat medio 2021 de nieuwe gemeentelijke woonvisie gereed is. Dit document vormt de basis voor de prestatieafspraken over 2022 en 2023.