Nieuwbouw: Gouden Harpbuurt

30 energiezuinige huurappartementen in de Gouden Harpbuurt in Berkel en Rodenrijs

Appartementen
Het plan bestaat uit twee gebouwen met ieder 15 sociale huurappartementen. De gebouwen komen te staan bij de entree van de wijk, aan weerszijden van de Gouden Harplaan. De appartementen zijn circa 60 m2 groot en in de gebouwen is een lift aanwezig. De gebouwen bestaan uit vier lagen.

De architectuur sluit aan op de stijl van de Gouden Harpbuurt, met verschillende kleuren metselwerk en naar voren verspringende metselwerkvlakken.

Duurzaam
Bijzonder aan deze sociale huurappartementen is dat ze energiezuinig en gasloos zijn. Dit betekent dat de appartementengebouwen niet zijn aangesloten op het gasnet en voorzien in de productie van eigen warm tapwater en stroom.

Om deze zeer duurzame uitgangspunten te kunnen waarmaken worden per gebouw 177 zonnepanelen toegepast. Deze zijn gesitueerd op het dak en op de overkapping tussen het bergingenblok en de gevel. Overige duurzaamheidsmaatregelen zijn onder andere individuele bodemwarmtepompen, toepassen van HR+++ glas, balansventilatie en verbeterde kierdichting.

Update januari 2021
Start bouw

Maandag 18 januari zorgden wethouder Kathy Arends en Hanneke Vliet Vlieland, directeur-bestuurder van 3B Wonen, samen voor nauwkeurige plaatsing van een betonnen vloerplaat. Daarmee is de bouw van de twee appartementengebouwen in de Gouden Harpbuurt officieel gestart. Naar verwachting worden de eerste appartementen eind 2021/begin 2022 aan de toekomstige huurders opgeleverd.

Update juni 2021
Feest op de bouwplaats: het hoogste punt is bereikt! De bouw vordert gestaag.

Huurprijzen
De huurprijzen zijn € 633,25 (prijspeil 1 januari 2021) per maand, exclusief servicekosten en Energie Prestatie Vergoeding (EPV).

Start verhuur
De appartementen zijn in juni 2021 geadverteerd via het woonruimteverdeelsysteem  www.woonnetrijnmond.nl. De reactietermijn is inmiddels gesloten.

14 oktober: Kijkmiddag aan de Gouden Harplaan!
Kijkmiddag aan de Gouden Harplaan. Dat leverde veel blije gezichten op. De bouw van de appartementen schiet behoorlijk op. Zoals het er nu uitziet kunnen de eerste appartementen begin 2022 worden opgeleverd. Het wachten is op de aansluiting van de nutsvoorzieningen, waarna de gemeente kan starten met de bestrating.